11.4 C
Oslo
wtorek, 11 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Związki zawodowe w Norwegii – jak działają?  

Związki zawodowe w Norwegii stoją murem za pracownikiem i jego prawami. Pośredniczą pomiędzy pracodawcą a pracownikami i walczą o lepsze warunki pracy oraz o podwyżki. W Norwegii istnieje już ponad 90 związków zawodowych, które łączą się ze sobą w cztery największe konfederacje. Przekonaj się, jak zapisać się do związków zawodowych w Norwegii i jakie korzyści możesz dzięki temu zyskać.

Czym są związki zawodowe w Norwegii?

Związek zawodowy to zrzeszenie składające się z osób zatrudnionych w tej samej firmie lub wykonujących ten sam zawód. Związki zawodowe pełnią liczne funkcje – reprezentatywną, negocjacyjną oraz mają prawo do podpisywania umów zbiorowych w imieniu członków. Ich zadaniem jest ochrona interesów pracowników w miejscu pracy.

W Norwegii związki zawodowe mają charakter demokratyczny – członkowie wybierają przewodniczącego, który będzie ich reprezentował. W skali krajowej związki zawodowe łączą się w większe stowarzyszenia, zwane konfederacjami.

Istnieją 4 główne konfederacje w Norwegii, oto one:

Największą i jednocześnie najstarszą konfederacją w Norwegii jest Norweska Konfederacja Związków Zawodowych. Od lat zajmuje stabilne miejsce w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Poważanie i scentralizowana struktura organizacyjna sprawia, że od lat najwięcej pracowników w Norwegii decyduje się zaufać przedstawicielom właśnie tej konfederacji.

Zastanawiasz się, w jakich branżach najwięcej pracowników decyduje się na przystąpienie do związków zawodowych w Norwegii? Obecnie uznaje się, że aż 80% pracowników należących do sektora publicznego należy do związków zawodowych. Inaczej wygląda to w przypadku sektora prywatnego, gdzie ok. 50% pracowników deklaruje przynależność do związków. Najmniej liczną grupą osób są osoby zatrudnione w takich branżach jak żywienie, hotelarstwo czy handel detaliczny – to ok. 20% pracowników. Związki zawodowe w Norwegii nie są chętnie wybierane przez pracowników małych firm, ale też przez młode osoby poniżej 20. roku życia.

Jak zapisać się do związków zawodowych w Norwegii?

Istnieją dwa najpopularniejsze sposoby, aby zapisać się do związków zawodowych w Norwegii.

 1. Pierwszy z nich wiąże się z otrzymaniem zaproszenia od  tzw. Męża Zaufania powołanego w zakładzie pracy.
 2. Możesz też samodzielnie znaleźć związek zawodowy, a następnie wypełnić formularz na stronie internetowej wybranej organizacji.

Do związków zawodowych w Norwegii mogą przystąpić pracownicy niezależnie od narodowości czy miasta, gdzie została zarejestrowana firma.

Składki członkowskie

Przynależność do związku zawodowego wiąże się z koniecznością opłacania rocznej składki członkowskiej. Jej wysokość jest różna – obliczana jest jako 1-2% wynagrodzenia lub też ma wartość stałą. Niekiedy konieczne jest również zapłacenie opłaty administracyjnej.

Dlaczego obowiązkiem członków związku zawodowego jest płacenie składek? Pobierane opłaty nie stanowi zysku dla związku zawodowego. Gromadzone pieniądze przeznaczone są m.in. na takie cele jak zatrudnianie pracowników w związku zawodowym, którzy reprezentują pracowników czy też negocjują układy zbiorowe w zakładzie pracy. Pozwalają również na finansowanie zasiłku strajkowego, a także wypłacanie stypendium dla członków oraz opłacanie dla nich kursów.

Dlaczego warto zapisać się do związku zawodowego?

W Norwegii ponad 90% pracowników należy do związków zawodowych. Nic w tym dziwnego skoro przynależność wiąże się z licznymi korzyściami. Szczególnie jest to ważne dla Polaków, mieszkających w Norwegii, którzy nie znają języka norweskiego.

Co dokładnie możesz zyskać, gdy zdecydujesz się zapisać do związków zawodowych?

 • Pomoc podczas rozwiązywania konfliktów na linii pracownik-pracodawca;
 • ochrona przed bezprawnym zwolnieniem z pracy;
 • negocjowanie podwyżek zbiorowych;
 • walka o prawo do dłuższego urlopu;
 • pomoc prawna;
 • głosowanie w wyborach na przedstawicieli związkowych, którzy będą reprezentowali interesy pracowników;
 • poprawa warunków pracy;
 • pomoc w razie niezdolności do wykonywania pracy, spowodowanej wypadkiem podczas pracy;
 • wsparcie także w ojczystym języku w razie zaistniałych problemów w zakładzie pracy;
 • możliwość uzyskania dodatkowego ubezpieczenia.

Polskie związki zawodowe w Norwegii

W Norwegii od 2014 roku istnieje także polski związek zawodowy – Solidaritet Ekte Fagforening. Inspiracją dla założycieli miał być związek zawodowy NSZZ „Solidarność”. Głównym celem organizacji ma być wspieranie osób, pracujących w Norwegii. Choć, jak podkreślają założyciele, przyjmowani członkowie związku zawodowego to nie są jedynie Polacy, a każdy, kto odczuwa dyskryminację w miejscu pracy, a także uważa, że jego warunki pracy nie są zgodne z aktualnymi przepisami w Norwegii.

Oczywiście Polacy, którzy zdecydują się przenieść do Norwegii i tam podjąć pracę, mogą wybrać dowolny Związek Zawodowy.

- Polecamy -