test
11.4 C
Oslo
środa, 19 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Kompendium wiedzy o podatkach w Norwegii

O czym musisz pamiętać, podejmując pracę w Norwegii? Jakie dokumenty będą Ci potrzebne i jak wygląda norweski terminarz podatkowy? Zapraszamy do lektury! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o norweskich podatkach.

1. PODATEK POŚREDNI I BEZPOŚREDNI

Zacznijmy od podstaw. Tak samo jak w Polsce, w Norwegii podatek podzielony jest na dwa zasadnicze rodzaje:

 • podatek pośredni (indirekte skatter), który jest już wliczony w cenę nabywanego przez nas towaru lub usługi. Należy do niego np. VAT oraz podatek akcyzowy.
 • podatek bezpośredni (direkte skatter), który należy przekazać bezpośrednio urzędowi. W jego obrębie znajdziemy m.in. podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek od posiadanego majątku, podatek od nieruchomości.

2. PRACUJESZ W NORWEGII? MUSISZ TO WIEDZIEĆ!

1. KARTA PODATKOWA (SKATTEKORT)

W pierwszej kolejności powinieneś ubiegać się o kartę podatkową (skattekort). Jest to dokument, który umożliwi Twojemu pracodawcy ustalenie wysokości podatku (forskuddstrekk), który ma być potrącany z Twojej pensji. Zawiera numer identyfikacyjny pracownika, który potrzebny jest do kontaktowania się z urzędem podatkowym, a także ze służbą zdrowia i bankiem. Płacenie składki daje Ci możliwość korzystania z norweskich świadczeń. Upewnienie się, czy pracodawca otrzymał kartę podatkową, także należy do Twoich obowiązków. To właśnie pracownik w Norwegii musi dopilnować tego, aby jego podatek był należycie płacony.

→ W przypadku, gdy nie wyrobimy karty podatkowej, czekać nas może depozyt podatkowy wynoszący aż 50%!

2. COROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE

 1. Każdy, to otrzymuje wynagrodzenie, każdego roku na przełomie marca i kwietnia otrzymuje od urzędu skarbowego wstępne zeznanie podatkowe (skattemelding). Zawiera ono wykaz Twoich dochodów, potrąceń, majątku i zadłużenia. W celu kontroli tego, czy nie płacisz za dużo podatku, zeznanie to musisz sprawdzić.
 1. Czas na dokonanie korekty trwa do 30 kwietnia. W tym czasie musisz:
 • Zweryfikować dane w rozliczeniu rocznym (skattemelding) otrzymanym od urzędu skarbowego.
 • Dokonać odliczeń podatkowych na podstawie przysługujących Ci ulg, o których mowa będzie w dalszej części artykułu.
 • Odesłać dokumenty pocztą na adres urzędu podany w formularzu lub za pomocą strony altinn.no.

Jeśli masz potrzeby nanoszenia żadnych poprawek oraz nie masz podstaw do odliczania ulg, nie musisz odsyłać rozliczenia. Urząd automatycznie odnotuje, że jego propozycja wysłana do Ciebie została zaakceptowana. Między czerwcem a październikiem otrzymasz ostateczną wersję rozliczenia (skatteoppgjør) od urzędu.

Jeśli masz zamiar skorzystać z dostępnych Ci ulg podatkowych, musisz ponadto zgromadzić następujące dokumenty:

 • Selvangivelse, czyli formularz dołączony do wstępnego zeznania podatkowego, który otrzymałeś od urzędu. Zawiera informacje na temat klasy podatkowej, wysokości dochodu rocznego, oraz kwot potrąconych na rzecz podatku. Własnoręcznie musisz, odliczyć ulgi i uzupełnić oraz złożyć wniosek.
 • Lønnsoppgave to nic innego jak wykaz wynagrodzeń i opłat podatkowych. Otrzymuje się go od pracodawcy na przełomie stycznia i lutego. Jego polskim odpowiednikiem jest PIT-11.
 • Årsoppgave i Årsoppgave fra NAV. Pierwszy z wymienionych dokumentów uzyskasz od swojego banku. Zawiera informację na temat stanu Twojego konta z 31 grudnia. Drugi stanowi wykaz Twoich zasiłków pobieranych z NAV.

→ Pamiętaj, aby odpowiednio szybko zacząć zbierać potrzebne Ci dokumenty, ponieważ możliwe jest, że potrzebny będzie czas na ich przetłumaczenie.

3. ZASTANÓW SIĘ, JAKIE ULGI CI PRZYSŁUGUJĄ

1. STATUS PENDLER

Uznawana za najbardziej opłacalną ulgę podatkową. Przysługuje pracownikom, którzy dojeżdżają do Norwegii do pracy z określoną częstotliwością i posiadają w Polsce rodzinę, bądź samodzielny lokal. Określana jest również „rozłąkowym”. Na jej podstawie następuje zwrot wszelkich kosztów związanych z życiem w obrębie dwóch krajów. Można liczyć na zwrot wydatków związanych z wyżywieniem, zakwaterowaniem w Norwegii oraz podróżami.

→ Warto wiedzieć, że od kwietnia 2020 nie jest już wymagana dokumentacja 3 podróży powrotnych do kraju ojczystego!

Status ten dzieli się na dwa typy:

 • Familiependler, czyli tzw. pedler do rodziny. Przysługuje osobom pracującym w Norwegii, będącym w związku małżeńskim i/lub posiadającym w Polsce dzieci. Wymagane jest zameldowanie poza granicami Norwegii i regularne podróżowanie do swojego kraju.

Aby skorzystać z tej ulgi, oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy przygotować także przetłumaczone na język norweski:

 1. Akt ślubu,
 2. Jeżeli posiadamy dziecko, niezbędny będzie jego akt urodzenia, 
 3. Zaświadczenie o Twoim zamieszkaniu z rodziną w ubiegłym roku,
 4. Rachunki za prąd i czynsz dotyczące Twojego mieszkania w Norwegii za ubiegły rok. Możesz posłużyć się odcinkami z pensji lub potwierdzeniami przelewów.
 • Enslig pendler, czyli inaczej samotny pendler. Przysługuje osobom, które nie posiadają rodziny, ale mają za to w posiadaniu samodzielny lokal w Polsce.

Aby skorzystać z tej ulgi, należy posiadać dodatkowe dokumenty przetłumaczone na język norweski:

 1. Rachunki za prąd i czynsz dotyczące Twojego mieszkania w Norwegii za ubiegły rok,
 2. Zaświadczenia o byciu w posiadaniu lub wynajmowaniu mieszkania poza granicami Norwegii – akt własności/umowa najmu wraz z zaświadczeniem o metrażu,
 3. Jeżeli w ubiegłym roku nie miałeś ukończonych 22 lat, wymagany jest dodatkowo akt urodzenia.

2. ROZLICZENIE ZWYKŁE

Jeżeli na stałe mieszkasz w Norwegii, możesz skorzystać ze zwykłego rozliczenia. Co można na podstawie niego odliczyć od podatku?

 • kwotę wolną od podatku,
 • odsetki od zaciągniętych kredytów,
 • wpłaty na fundusz emerytalny (indywidualny),
 • koszty związane z opieką nad dziećmi i dojazdami do pracy,
 • datki, które przekazaliśmy na fundacje charytatywne (max. 50 000 NOK),
 • koszty uzyskania przychodu (max. 100 800 NOK).

Oprócz Selvangivelse, Lønnsoppgave i Årsoppgave i Årsoppgave fra NAV, potrzebne będzie Ci także:

 1. Potwierdzenie ze szkoły,
 2. Potwierdzenie z instytucji, w której masz zaciągnięty kredyt lub w której masz depozyt/papiery wartościowe.

3. KILKDESKATT

Od 1 stycznia 2019 roku występuje także zeznanie podatkowe nowego typu, które dotyczy pracowników zagranicznych. Zajęło ono miejsce nieobowiązującego już standardfradrag, który umożliwiał odpis 10%.

Grupą docelową tego zeznania, są osoby, które przyjechały do Norwegii na jakiś czas (krótszy niż 183 dni i ze stałym pobytem w Polsce) i muszą rozliczyć się tu z podatku. 

Cały dochód osoby korzystającej z tego typu zeznania będzie opodatkowany w wysokości 25%. Opłata ta będzie rozliczana i pobierana przez pracodawcę w momencie wypłaty wynagrodzenia, stąd nie jest konieczne składanie rozliczenia rocznego.

Nie ma możliwości dokonywania odliczeń podatkowych przy okazji korzystania z tego typu zeznania.

O CZYM WARTO JESZCZE PAMIĘTAĆ?

→ Każdy, kto przebywa w Norwegii dłużej niż 183 dni w ciągu roku lub 270 dni w ciągu okresu 36 miesięcy, jest uznany za rezydenta podatkowego Norwegii.

→ Możesz w każdej chwili dokonać korekty podatkowej za lata wcześniejsze (aż 3 lat wstecz). Urząd zwróci Ci w takim wypadku podatek nadpłacony w zeszłych latach. Warunkiem jest odpowiednia dokumentacja ulg.

→ Pracodawca ponosi stałe koszty związane z Twoim zatrudnieniem takie jak: opłata z tytułu zatrudnienia (14,1% od wynagrodzenia brutto), feriepenger (min. 10,2% od wynagrodzenia brutto), ubezpieczenie emerytalne (minimalnie 2% od wynagrodzenia brutto) oraz koszty zmienne w wysokości 5% (koszty odzieży roboczej, szkoleń, zasiłku zdrowotnego).

→ Pomiędzy Polską i Norwegią podpisana jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

- Polecamy -