Free Porn
xbporn
28.5 C
Oslo
wtorek, 16 lipca, 2024

Łączenie rodzin w Norwegii – jak sprowadzić swoją rodzinę do Norwegii?

Wiele osób decydujących się na emigrację zarobkową do Norwegii, zostaje tutaj na dłużej. Niezależnie od pierwotnych planów, kraj fiordów kusi, aby przenieść się do niego na stałe. Nasi rodacy często decydują się na ściągnięcie do Norwegii swoich bliskich. Podpowiadamy jak odbywa się łączenie rodzin w Norwegii, kogo dotyczy i jak się o nie starać.

Czym jest łączenie rodzin w Norwegii?

Osoby przebywające legalnie w Norwegii mogą ściągnąć do siebie członków najbliższej rodziny. Aby także oni mogli legalnie przebywać w Norwegii warto skorzystać z opcji łączenia rodzin. Daje ona zezwolenie na legalny pobyt członków rodziny osoby przebywającej legalnie w Norwegii. Pozwolenie to wydawane jest przez Urząd Imigracyjny (Utlendingsdirektoratet, UDI) na wniosek osoby reprezentującej członków rodziny. 

Kto może ubiegać się o łączenie rodziny w Norwegii?

O łączenie rodzin może ubiegać się każdy, kto posiada w Norwegii stałą pracę i jest w stanie utrzymać rodzinę. Możliwość ma taką także osoba posiadająca tutaj status studenta. Wniosek może złożyć też osoba starająca się o uzyskanie pozwolenia na pobyt w ramach łączenia rodzin lub też inna osoba upoważniona pisemnie.

O rejestrację na zasadzie łączenia rodzin może ubiegać się najbliższa rodzina, do której zalicza się:

 • dzieci, których jeden z rodziców mieszka na terenie Norwegii i posiada wyłączne prawa rodzicielskie lub też zgodę drugiego z rodziców na przeprowadzkę dziecka,
 • dzieci, których oboje rodzice przebywają w Norwegii na podstawie pozwolenia na pobyt,
 • dzieci i wnuki do 21 roku życia oraz dziadkowie i rodzice przebywający pod opieką osoby przebywającej na terenie Norwegii,
 • rodzeństwo (do 18 roku życia ) osoby mieszkającej w Norwegii nieposiadające prawnych opiekunów w Polsce,
 • małżonkowie powyżej 18 roku życia, którzy planują zamieszkać razem na terenie Norwegii,
 • konkubenci powyżej 18 roku życia mieszkający razem od minimum 2 lat i planujący wspólne zamieszkanie w Norwegii,
 • narzeczony/na osoby mieszkającej w Norwegii pod warunkiem zaplanowania ślubu w przeciągu pół roku.

Jeżeli członek rodziny przebywający w Norwegii jest studentem to zarejestrować w Norwegii może:

 • małżonka,
 • dziecko poniżej 21. roku życia.

Jeżeli członek rodziny przebywający w Norwegii jest zatrudniony lub prowadzi firmę, to zarejestrować w Norwegii może:

 • małżonka,
 • narzeczonego/narzeczoną – jeżeli planujecie się pobrać w ciągu 6 miesięcy,
 • konkubenta/ konkubinę mieszkającego wspólnie od minimum 2 lat,
 • dziecko/wnuka/prawnuka poniżej 21. roku życia.

Jakie formalności są niezbędne do łączenia rodzin w Norwegii?

Aby starać się o łączenie rodzin w Norwegii wystarczy złożyć odpowiedni wniosek oraz dostarczyć wymagane dokumenty. Wniosek można wypełnić online: https://selfservice.udi.no. Możecie dostarczyć go też w formie pisemnej do ambasady Norwegii w Polsce. Jest to rozwiązanie dla osób przebywających na czas składania wniosku poza Norwegią. W przypadku przebywania poza granicami Norwegii i Polski wniosek można złożyć również w innym kraju, w ambasadzie norweskiej lub niektórych ambasadach szwedzkich i duńskich. Jednakże w tych miejscach możliwe jest wyłącznie złożenie wniosku w formie papierowej.

Oprócz wniosku należy przygotować określone dokumenty. Co ważne, powinny być one przetłumaczone na język norweski. Wymagane dokumenty:

 • dokument tożsamości – najlepiej paszport,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo, np. akt urodzenia, akt małżeństwa,
 • dokument z urzędu ewidencji ludności, potwierdzający wspólne zamieszkanie w Norwegii (gdy pozwolenie dotyczy konkubiny/konkubenta).
 • dokument potwierdzający status zawodowy osoby przebywającej w Norwegii, np. umowa o pracę, odcinki z pensji, zaświadczenie od pracodawcy, bilans księgowy, zaświadczenie  z rejestru przedsiębiorców,
 • pozwolenie na pobyt stały, członka rodziny który jest podstawą ubiegania się o pobyt.

Dokumenty wystawione w języku polskim najczęściej wymagają przetłumaczenia na język angielski lub norweski.

Sam proces łączenia rodzin wygląda podobnie, jak składanie wniosku o rejestrację pobytu. Tym razem jednak w formularzu wypełnia się informacje o poszczególnych członkach rodziny. Należy także umówić się na spotkanie na policji. Rezerwacji terminu wizyty w najbliższym komisariacie policji można dokonać telefonicznie lub osobiście. Całość odbywa się całkowicie bezpłatnie.

Co daje łączenie rodzin w Norwegii?

Procedura łączenia rodzin w Norwegii to nie tylko formalność. Daje ona także konkretne prawa i możliwości osobom, które dołączą do Ciebie na emigracji.

Osoby pełnoletnie, które otrzymały zezwolenie na łącznie rodzin, zyskują równocześnie szereg praw:

 • prawo do pracy w Norwegii,
 • prawo do swobodnego podróżowania z i do Norwegii,
 • prawo do odnowy zezwolenia oraz prawo do zezwolenia na niezależnej podstawie.

Zezwolenie na łącznie rodzin daje także podstawę do ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Norwegii. 

- Polecamy -