test
11.4 C
Oslo
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Norwegia dołącza do walki o globalną różnorodność biologiczną

Norweski rząd ogłosił właśnie, że dołączy do dwóch ambitnych inicjatyw powiązanych z kwestiami globalnej różnorodności biologicznej. Tym samym kraina fiordów wesprze działające już w tym polu Wielką Brytanię, Kostarykę i Francję, które trzymają pieczę nad projektami. 

Na ratunek przyrodzie

Pierwszy z projektów organizowany jest przez Wielką Brytanię i nosi nazwę Global Ocean Alliance. Jego głównym celem jest objęcie ochroną 30% oceanów do 2030 roku. W szrankach drugiej inicjatywy High Ambition Coalition for Nature and People stoją Kostaryka i Francja. Ich zadaniem jest ochrona zarówno 30% przyrody oceanicznej jak i lądowej. Dzięki międzynarodowej koalicji państwa te mają możliwość efektywnej współpracy w dziedzinie, która, jak sam przyznał norweski minister środowiska, Sveinung Rotevatn, wymaga szczególnej uwagi i zdecydowanych działań.

„Utrata natury jest jednym z najpoważniejszych międzynarodowych kryzysów, przed jakim stoi świat, i można go rozwiązać jedynie poprzez ściślejszą współpracę międzynarodową. Norwegia stawia sobie ambitne cele w zakresie ochrony zarówno przyrody w naszym kraju, jak i stanu środowiska na świecie, dlatego sensowne jest, abyśmy dołączyli do obu tych inicjatyw” – powiedział.

W domenie ich działań znajdzie się m.in. planowanie zrównoważonej ścieżki zarządzania oceanami.

Plan do 2030 roku

Jak twierdzi Rotevatn, istnieje szereg dowodów naukowych, potwierdzających fakt, iż ochrona co najmniej 30% globu, występującego obecnie w stanie naturalnym, jest więcej niż niezbędna. Dlatego też międzynarodowe działania na najbliższe 10 lat powinny być ukierunkowane na kwestie ochrony różnorodności biologicznej. 

„Ważnym priorytetem dla Norwegii będzie praca na rzecz [tych – przyp. red.] celów […], aby podkreślić konieczność ochrony obszarów, które są ważne dla różnorodności biologicznej oraz różnorodnych siedlisk i ekosystemów, należytego zarządzania i rozwoju dobrze połączonych systemów obszarów chronionych” – stwierdził norweski minister środowiska.

Koalicja zajmie się wobec tego także m.in. kwestią łagodzenia zmian klimatycznych oraz integracją systemów naturalnych. 

- Polecamy -