-9.8 C
Oslo
czwartek, 16 maja, 2024
motty_kredyty norweskie

Norwegia wesprze promowanie demokracji w Polsce kwotą 64 mln NOK

Kraina fiordów zdecydowała się zwiększyć wsparcie finansowe dla polskich organizacji pozarządowych. Fundusz zostanie przeznaczony na promowanie wartości demokratycznych oraz równości płci.

Czym są fundusze norweskie i EOG?

Wsparcie wchodzi w skład funduszy norweskich i EOG, które są formą bezinteresownej pomocy państwom członkowskim Unii Europejskiej. Głównym celem dofinansowania jest dążenie do niwelowania różnic ekonomicznych oraz społecznych na obszarze EOG. Istotne jest także budowanie mocnych relacji między państwami – tymi, które otrzymują wsparcie i tymi, które je dają (Norwegia, Islandia i Liechtenstein). 

W latach 2014-2021 Polska była największym beneficjentem tego funduszu. Alokacja z łącznej puli 2,8 mld euro wyniosła bowiem dla naszego kraju łącznie 809,3 mln euro.

Z dala od rządowej władzy

Po negocjacjach między Polską a Norwegią, związanych z planowanym rozdysponowaniem wolnych środków z funduszu w wysokości 351 mln NOK, zdecydowano się dodatkowo wesprzeć polskie społeczeństwo.

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej norweskiego rządu, alokacja wynosząca 64 mln NOK będzie zarządzana przez organizacje, które są niezależne od polskich władz.

Główne cele, na które zostaną spożytkowane pieniądze to promowanie wartości demokratycznych oraz praworządności, ochrona dyskryminowanych grup społecznych i działania na rzecz równości płci

Norwegia jest zaniepokojona sytuacją w Polsce

Jak twierdzi norweska minister spraw zagranicznych, Ine Eriksen Søreide – „Różnorodne i silne społeczeństwo obywatelskie jest istotnym elementem dobrze funkcjonującej demokracji. Fundusze norweskie i EOG odgrywają ważną rolę we wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, które są beneficjentami, i jest to dobry sposób na wykorzystanie części środków z rezerwy”.

Dodała także, że – „Norwegia jest zaniepokojona rozwojem sytuacji w zakresie praworządności w Polsce. Jestem przekonana, że ​​współpraca z Radą Europy przyczyni się do poszerzenia wiedzy i doświadczenia w polskich sądach w zakresie europejskich standardów praworządności i praw człowieka”.

Strony ustaliły również, że nawet 10,3 mln NOK zostanie dodatkowo przeznaczonych na szkolenie polskich sędziów. Kształcenie przeprowadzone zostanie pod zwierzchnictwem Rady Europy oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

- Polecamy -