11.4 C
Oslo
czwartek, 13 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

ROZLICZENIE PODATKOWE W NORWEGII DLA PRACOWNIKÓW ZA 2022 r.

Jeśli byłeś zatrudniony w 2022 roku w Norwegii, musisz rozliczyć się z norweskim urzędem skarbowym i możesz ubiegać się zwrot podatku.


W styczniu każdy pracownik powinien otrzymać zestawienie rocznych dochodów, czy to od pracodawcy, czy to z NAV i årsoppgjør z banków, w których ma konta lub kredyty. W połowie marca Skatteetaten rozpoczyna wysyłkę rozliczenia podatkowego, które jest wstępnym rozliczeniem. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie poprawności dokonanego rozliczenia. Jeśli zostało ono wykonane poprawnie, nie musisz nic robić. Nieodesłanie rozliczenia jest informacją, że podatnik sprawdził i zaakceptował wszystkie dane i nie posiada dodatkowych odpisów podatkowych.


Jeśli jednak chcesz skorzystać z należnych Ci ulg i otrzymać zwrot podatku lub pomniejszyć podatek do zapłacenia, należy dokonać rozliczenia i uwzględnić w nim koszty, które możesz odliczyć za dany rok podatkowy.


Warto poznać ważne terminy i procedury, aby uniknąć stresu i kłopotów związanych z rozliczeniem na ostatnią chwilę. W tym artykule przedstawimy także zmiany, jakie nastąpiły przy odliczeniach kosztów za rok 2022 w stosunku do poprzedniego roku. Powiemy  też krótko o rezydencji podatkowej.


WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZLICZENIA PODATKU


Składając roczne zeznanie podatkowe w Norwegii, musisz podać informacje o dochodach uzyskanych w ciągu roku oraz o tym, jakie poniosłeś wydatki. Aby ułatwić rozliczenie podatku, norweski urząd skarbowy (Skatteetaten) wydaje specjalny formularz (skattemelding), który należy wypełnić i przesłać w terminie do końca kwietnia. W formularzu powinny się znaleźć informacje zgodne z przekazanymi danymi przez pracodawcę w comiesięcznych raportach tzw. a-meldingach. Raporty te wykazują jakie wynagrodzenie otrzymał pracownik i jaki podatek został odprowadzony. Skattemelding jest podsumowaniem tych informacji z całego roku rozliczeniowego.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW W SKATTEETATEN


Jeśli pracowałeś/pracowałaś w Norwegii w minionym roku, najpóźniej do 4 kwietnia powinieneś otrzymać swoje wstępne rozliczenie (skattemelding/Tax Return). Poniżej ważne terminy do składania dokumentów:


16 marca do 4 kwietnia – w tym terminie Skatteetaten powinien dostarczyć do Ciebie wstępne zeznanie podatkowe tzw. skattemeldingen. Dokumenty przesyłane są drogą elektroniczną, za pomocą serwisu internetowego Altinn. Możesz je otrzymać drogą papierową, jeśli nie posiadasz BankId lub MinId.


30 kwietnia – do tego dnia możesz złożyć zeznanie podatkowe w norweskim urzędzie podatkowym (Skatteetaten).
Jeśli nie zdążysz rozliczyć się do 30 kwietnia, możesz złożyć do tego dnia wniosek o przesunięcie terminu na złożenie zeznania podatkowego do 31 maja.


31 maja 2023 r. – Ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego w sytuacji, gdy poprosiłeś o przesunięcie terminu. Jest to też termin rozliczenia się z norweskim urzędem skarbowym dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.


22 marca – 28 czerwca – Pierwsza tura wypłacania rozliczeń podatkowych za 2022 r.
16 sierpnia – 30 listopada – Druga tura wypłacania rozliczeń podatkowych za 2022 r.


ULGI I ODLICZENIA PODATKOWE W NORWEGII ZA 2022 ROK I ZMIANY

Pracując na etacie w Norwegii, jako zagraniczny pracownik, który podróżuje co najmniej trzy razy w roku do Polski, możesz starać się o ulgi związane z posiadaniem statusu pendler. Warunkiem statusu pendler jest posiadanie rodziny w Polsce lub stały adres zamieszkania. Ulga ta obejmuje dojazdy do pracy, podróże do Polski, koszty wynajmu mieszkania w Norwegii, rachunki za prąd.


Każdy pracownik może dokonać odliczeń odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce. Jeśli posiadasz dzieci do lat 12, możesz skorzystać z ulgi rodzicielskiej, która uprawnia Cię do odliczenia kosztów za przedszkole, żłobek, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne czy sportowe, a nawet opiekunkę do dziecka, przy czym kwota wydatków na pierwsze dziecko nie może być wyższa niż 25 000 NOK, a na każde kolejne dziecko 15 000 NOK. W tej opcji możesz również odliczyć dojazdy do przedszkola, jeśli nie jest ono na trasie do twojej pracy.


Jeśli jesteś płatnikiem kildeskatt, nie musisz rozliczać się z urzędem skarbowym. Twój podatek wynosi 25% i nie masz możliwości korzystania z ulg i odliczeń podatkowych. Możesz jednak w każdym momencie, do roku wstecz zrezygnować z kildeskatt.

ZMIANY W 2022r. DO ROKU 2021 r.


Najważniejszą zmianą jest odliczenie kosztów dojazdu. Próg wydatków własnych na dojazdy został zmniejszony do 14 000 NOK rocznie, a maksymalnie można odliczyć 97 000 NOK. Jest to duża zmiana i wiele osób dojeżdżających do pracy lub do Polski będzie miało możliwość skorzystać z tego odliczenia.
Minstefradrag, czyli kwota wolna od podatku za rok 2022 wynosi 109 950 NOK, a dolna granica to 31800 NOK. Ta kwota jest zależna od liczby miesięcy, jakie przepracowałeś w Norwegii.


Maksymalne odliczenie składek na związki zawodowe za 2022 rok wynosi 5800 NOK. Zmienia się również granica opodatkowania majątku z wcześniejszego 150 0000 NOK na 1700 000 NOK za rok 2022, jak również stawka opodatkowania. Wcześniej wynosiła ona 0,85%, a za 2022 r. wynosi 0,95%.


Dla majątków powyżej 20 mln NOK (czyli 40000 mln dla małżonków) stawka wzrasta do 1,1%. Zostały zwiększone maksymalne odliczenia dla rybaków z 150 000 NOK. do 154 000 NOK, a dla marynarzy z 80 000 NOK do 83 000 NOK.


Zmienia się również maksymalna stawka odliczenia za darowizny, na rzecz organizacji wolontariackich z 50 000 NOK. zostaje obniżone do 25 000 NOK.

Dla dochodów z akcji współczynnik korygujący zwiększa się z 1,44 na 1,6.

PROCEDURA ROZLICZENIA PODATKU ZE SKATTEETATEN


Procedura rozliczenia podatku ze Skatteetaten jest prosta i szybka. Akceptujesz wstępne rozliczenie podatkowe lub dokonujesz odliczeń podatkowych. Możesz złożyć deklarację podatkową online lub w formie papierowej. Deklarację podatku online możesz złożyć przez BankID i kody MinID.


Skatteetaten przesyła informacje o terminach rozliczeń i wysokościach podatków do zapłacenia. Masz obowiązek do uiszczenia podatku w terminie określonym w wezwaniu ze Skatteetaten. Podatek można uiścić przelewem bankowym na konto Skatteetaten, Kwota podatku jest zwykle dzielona na dwie raty.

REZYDENCJA PODATKOWA


Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Polsce, będziesz musiał złożyć zeznanie podatkowe również w Polsce, uwzględniając dochody uzyskane w Norwegii. W Norwegii wówczas rozliczasz się tylko z dochodu, który uzyskałeś w tym kraju.

Jeśli jesteś rezydentem w Norwegii, nie masz rodziny w Polsce, ani żadnego dochodu, to nie musisz wykazywać zarobków z zagranicy w polskim urzędzie skarbowym, wystarczy, że przedstawisz dokument Bostedsattest ze Skatteetaten, który jest poświadczeniem o rezydenturze w Norwegii.


Jeśli Twoje centrum interesów życiowych jest w Polsce, czyli masz w Polsce rodzinę, ale nie uzyskałeś w ciągu roku żadnego dochodu z Polski, wówczas wykazujesz w polskim urzędzie skarbowym, ile zarobiłeś za granicą, ale nie rozliczasz podatku w Polsce.


Jeśli masz dochód w Polsce, to również musisz rozliczyć dochody zza granicy w Polsce. Wtedy podatek, który zapłaciłeś w Norwegii, odliczasz od podatku naliczonego w Polsce.

Więcej na ten temat znajdziecie we wpisie na temat rozliczenia podatku w Polsce i Norwegii.

Chcesz skorzystać z ulg podatkowych i przygotować rozliczenie podatkowe do Skatteetaten? Skorzystaj z pomocy specjalistów Master Solutions A. S. Znamy się na prawie podatkowym i mamy doświadczenie w rozliczeniach podatku w Norwegii. Zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do kontaktu.

- Polecamy -