test
11.4 C
Oslo
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Status pendler i zmiany w rozliczeniu podatku za 2022 – Życie w Norwegii

Koniec roku kalendarzowego zbiega się z końcem roku podatkowego. Podobnie jak w Polsce, tak i w Norwegii podatnicy mają czas do końca kwietnia, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Zanim jednak zabierzesz się za podsumowania, sprawdź dokładnie, jakie ulgi Ci przysługują i jakie zmiany wprowadzono w status pendler oraz w rozliczaniu podatku w 2022 roku.

Ulgi i odliczenia od podatku za 2022 rok w Norwegii

Jeśli po raz pierwszy będziesz się rozliczą poza granicami Polski warto, abyś poznał nowy system podatkowy i możliwości, jakie Ci oferuje. Pod tym względem Norwegia jest przyjazna dla swoich mieszkańców. Oferuje bowiem szereg ulg i odliczeń dostępnych dla wszystkich płacących tutaj podatki. Przede wszystkim sprawdź, czy spełniasz kryteria, aby uzyskać status pendler. Jeśli pracujesz i ponosisz samodzielnie lub częściowo koszty utrzymania podczas pobytu w Norwegii, masz prawo ubiegać się o niego. Dzięki uzyskaniu statusu pendler będziesz mógł uzyskać zwrot kosztów m.in. za wyżywienie, podróże, mieszkanie czy dojazd do pracy.

 Do aktualnych ulg i odliczeń dla osób ze status pendler należą:

  • koszt związany z zakwaterowaniem w Norwegii, jeżeli podatnik w ciągu ostatnich dwóch lat zmienił Kommune zamieszkania i wykonywania pracy,
  • diety w przypadku zamieszkania w miejscu bez dostępu do kuchni, w hotelu lub jako kierowca TIRa,
  • odpis rodzicielski związany z ponoszeniem kosztów pobytu dziecka z żłobku/przedszkolu lub na zajęciach dodatkowych,
  • odsetki od kredytu hipotecznego w Polsce,
  • odpisy związane z posiadaniem lub sprzedażą kryptowalut,
  • koszt dojazdu do pracy.

Co nowego w rozliczeniach podatku za 2022 rok w Norwegii

Mimo, że Norweski system podatkowy jest dość przychylny podatnikom, to jednak nawet tutaj niektóre ulgi były w ostatnich latach ograniczane. Rok 2022 przyniósł jednak istotne zmiany na plus. Dotyczy one wszystkich osób posiadających status pendler, które podróżują do Polski.

W Norwegii, aby móc odliczyć koszty podróży do Polski podatnik musi posiadać tak zwany wkład własny. W poszczególnych latach było to odpowiednio: 23100 kr w 2020 roku i 23900kr w 2021 roku. Były to sumy na tyle wysokie, że nie wszyscy przekraczali je podczas podróży do Polski. Dodatkowo było to znacznie utrudnione przez ograniczenia w przemieszczaniu narzucone w związku z pandemią.

W 2022 roku nadal musisz mieć wkład własny w podróże do Polski, jednak jego kwota została znacznie zmniejszona. Aktualnie wynosi ona tylko 14000kr. W praktyce oznacza to, że znacznie więcej osób będzie mogło skorzystać z tego odliczenia.

Druga istotna zmiana dotyczy stawki za kilometr, na podstawie której oblicza się kwotę ulgi podatkowej. W roku 2021 stawka za kilometr przy całkowitej liczbie pokonanych kilometrów do 50000km wynosiła 1,56 kr, a powyżej 0,76 kr. Od 2022 roku jest to jedna kwota, bez względu na łączną liczbę pokonanych kilometrów i wynosi 1,65 kr.

Obie te zmiany powodują, że Twoja ulga podatkowa, związana z podróżami do Polski, może okazać się naprawdę istotną kwotą. Warto o tym pamiętać, szczególnie jeśli wahasz się czy odwiedzić jeszcze w tym roku rodzinne strony.

Dokumenty potwierdzające ulgi i odliczenia

Pamiętaj, że niezależnie od tego, z których ulg planujesz skorzystać, musisz je potwierdzić odpowiednią dokumentacją. Urząd Skarbowy może poprosić Cię o jej przedłożenie, aby zweryfikować czy faktycznie miałeś prawo skorzystać z odliczeń. W związku z tym zadbaj o przygotowanie odpowiednich zaświadczeń i potwierdzeń np.: aktu urodzenia/aktu małżeństwa osób, do których podróżujesz, aktualnego zaświadczenia o zameldowaniu z rodziną, umowy najmu mieszkania w Norwegii i potwierdzenia opłat jeżeli ponosisz za nie koszt, zaświadczenia do opisu rodzicielskiego czy zaświadczenia z banku o opłaconych odsetkach od kredytu.

- Polecamy -