11.4 C
Oslo
piątek, 14 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

ROZLICZENIA PODATKOWE 2024: ODLICZENIA, TERMINY, WAŻNE INFORMACJE

Już na początku marca możecie otrzymać wstępne rozliczenia podatkowe od Skatteetaten. Pamiętaj, że masz czas do końca kwietnia na złożenie skattemeldingu. Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową lub spółkę, termin ten wydłuża się do końca maja.

Przed złożeniem zeznania podatkowego, sprawdź dokładnie wszystkie informacje zawarte w skattemeldingu. Upewnij się, że uwzględniłeś wszystkie odliczenia, które przysługują Ci na podstawie norweskich przepisów podatkowych. Dzięki temu możesz zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty. Pamiętaj, że każde prawidłowo uwzględnione odliczenie to oszczędność dla Ciebie. Rozliczenie podatkowe w Norwegii może być skomplikowane, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem, możesz skorzystać z wielu odliczeń. Te odliczenia mogą pomóc Ci zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Ci w pełni wykorzystać te możliwości i ułatwi Ci proces rozliczenia ze Skatteetaten. Pamiętaj, że każde zmniejszenie obciążenia podatkowego przekłada się na zwiększenie Twoich oszczędności.


JAKIE KOSZTY MOŻESZ ODLICZYĆ OD PODATKU W NORWEGII?

 1. KOSZTY OPIEKI NAD DZIEĆMI:

  Jeśli masz dzieci do 11 roku życia, możesz odliczyć od podatku następujące wydatki:
  a) Przedszkole i opiekę dzienną
  b) Programy zajęć pozalekcyjnych i sportowych:
  c) Dojazd do miejsc opieki nad dziećmi: Jeśli odwozisz swoje dziecko do miejsc, które nie są po drodze do Twojej pracy, możesz odliczyć koszty dodatkowej jazdy.
  d) Dodatkowe koszty podróży związane z dojazdem do opiekunki: Jeśli ponosisz dodatkowe koszty podróży związane z dojazdem do opiekunki, możesz je odliczyć od podatku. Stawka za kilometr wynosi 1,76 NOK, taka sama jak dla przejazdów między domem a pracą.
  a. Minimalna kwota, którą możesz odliczyć, wynosi 14 950 NOK. Natomiast maksymalna kwota, którą możesz odliczyć za wszystkie podróże (zarówno służbowe, jak i prywatne), wynosi 97 000 NOK.
  e) Opłata za zorganizowanie opieki nad dziećmi: Jeśli korzystasz z pomocy opiekunki dla dzieci możesz odliczyć tę opłatę od swojego podatku,
  f) Opieka nad starszymi dziećmi (12 lat+): Jeżeli Twoje dziecko wymaga specjalnej opieki, masz możliwość odliczenia związanych z tym kosztów. Może to dotyczyć sytuacji, gdy dziecko jest chore, ma problem z narkotykami lub cierpi na zaburzenia rozwojowe.
  g) Zajęcia pozaszkolne: Możesz odliczyć koszty związane z różnymi zajęciami dla dzieci poza szkołą. Te zajęcia mogą obejmować sport, teatr, muzykę, chór dziecięcy, szkołę kulturalną itp., które są prowadzone przez kluby i stowarzyszenia. Ważne jest, aby te zajęcia były pełnoprawną alternatywą dla zajęć pozaszkolnych w szkole podstawowej, zarówno pod względem czasu, jak i regularności.

  Pamiętaj, że maksymalny zasiłek rodzicielski zależy od liczby posiadanych dzieci w danej grupie wiekowej. Przykładowo, jeśli masz trójkę dzieci do 12 roku życia, możesz ubiegać się o odliczenie kosztów w wysokości 55 000 NOK, nawet jeśli cała kwota dotyczy opieki tylko nad jednym z dzieci. Możesz również uzyskać ulgę na dziecko, które ukończyło 12 lat, jeśli dziecko ma specjalne potrzeby opiekuńcze.
 2. KOSZTY DOJAZDU DO PRACY

  W Norwegii, zwrot kosztów dojazdu do pracy przysługuje osobom, które spełniają pewne kryteria:

  a) Osoby ze statusem Pendler: Status ten przysługuje osobom, które pracują w Norwegii, ale regularnie podróżują do Polski. Osoby te mogą odliczyć koszty dojazdów do pracy, diet oraz podróży do domu rodzinnego.
  b) Osoby mieszkające i pracujące w Norwegii: Zwrot za dojazd do pracy przysługuje także osobom, które nie mają statusu Pendler. Dotyczy to osób, które pracują przez przynajmniej 230 dni w ciągu roku w Norwegii. Nie ma znaczenia, jakim środkiem transportu dojeżdżasz do pracy – może to być rower, autobus, statek czy po prostu samochód. Pamiętaj, że musisz spełnić kilka wymagań, aby przysługiwał Ci zwrot kosztów dojazdów do pracy. Przykładowo, jeśli masz status Pendler, wymagany dystans do miejsca pracy wynosi min. 2,5 km w jedną stronę; w przypadku osób bez statusu Pendler minimalna odległość w jedną stronę wynosi 33 km. Musisz także pracować przez przynajmniej 230 dni, jeśli chcesz bez statusu Pendler skorzystać ze zwrotu kosztów dojazdu do pracy w Norwegii.
 3. ODLICZENIA DLA STATUSU PENDLER – DODATKOWE KOSZTY

  a) Status Pendler przysługuje osobom, które pracują w Norwegii, ale regularnie podróżują do innego kraju, gdzie mają swój interes życiowy, na przykład rodzinę lub utrzymują dom. Ze statusu Pendler mogą skorzystać osoby w pierwszych dwóch latach pobytu na terenie Norwegii. Osoby te mogą odliczyć koszty dojazdów do pracy, diet oraz podróży do domu rodzinnego.
  b) Osoby mieszkające i pracujące w Norwegii: Zwrot za dojazd do pracy przysługuje także osobom, które nie mają statusu Pendler. Dotyczy to osób, które pracują przez przynajmniej 230 dni w ciągu roku w Norwegii. Nie ma znaczenia, jakim środkiem transportu dojeżdżasz do pracy.
  c) Wymagany dystans do miejsca pracy: Jeśli masz status Pendler, wymagany dystans do miejsca pracy wynosi min. 2,5 km w jedną stronę. W przypadku osób bez statusu Pendler minimalna odległość w jedną stronę wynosi 33 km.
  d) Odpisy dla statusu Pendler – dodatkowe koszty: Osoby dojeżdżające do pracy mają prawo do odliczenia dodatkowych kosztów, takich jak wyżywienie, zakwaterowanie i podróże.
  e) Zmiana gminy: Jeśli zmienisz gminę zarówno ze względu na miejsce pracy, jak i zakwaterowanie, możesz ubiegać się o odliczenia w nowym okresie 24 miesięcy.
  f) Dla osób dojeżdżających spoza Norwegii istnieje również możliwość odliczenia kosztów podróży służbowych i wizyt. Maksymalne odliczenie obejmuje różne rodzaje kosztów związanych z podróżą.
 4. LIMIT ODLICZEŃ PODRÓŻY DLA PRACUJĄCYCH W NORWEGII I Z
  ZAGRANICY

  Maksymalne odliczenie za podróże dla osób dojeżdżających do pracy w Norwegii i z zagranicy wynosi łącznie z wkładem własnym 97 000 NOK za rok 2023. Aby odliczyć koszty dojazdu do pracy w Norwegii, konieczne jest przekroczenie ustalonego przez urząd wkładu własnego na dojazdy, który wynosi 14 400 NOK za rok 2023. Możesz więc odliczyć wydatki na dojazdy, które przekroczą tę kwotę. Oznacza to, że maksymalna kwota faktycznego odliczenia wynosi 82 600 NOK. Ten limit obejmuje wyjazdy służbowe i wizyty zarówno w Norwegii, jak i poza obszarem EOG, wraz z kosztami płatnych przepraw i faktycznymi kosztami przelotów.

  Zasady dotyczące odliczeń za odległość nie stosują się do podróży do domów poza EOG, chyba że można udokumentować korzystanie z prywatnego samochodu podczas tych podróży. W przypadku podróży do domów poza obszarem EOG przysługuje odliczenie na udokumentowane wydatki na inne środki transportu. Jeśli pracodawca pokrył koszty wyżywienia, zakwaterowania i podróży, nie można jednocześnie ubiegać się o odliczenie tych wydatków.

  W celu uzyskania odliczenia, nie ma konieczności przesyłania dokumentów, ale należy być w stanie dostarczyć je na żądanie Skatteetaten. Może to obejmować dokumentację taką jak bilety, paragony lub inne dokumenty potwierdzające trasę, datę i dane osobowe, a także wydatki na opłaty drogowe, promy i/lub loty. Dodatkowo, członkowie związku zawodowego mogą ubiegać się o odliczenie składki związkowej do maksymalnej kwoty 7700 NOK rocznie, pod warunkiem zatrudnienia.
 5. KREDYTY I POŻYCZKI
  Możesz odliczyć odsetki od pożyczek (długów) od podatku. Zazwyczaj, te informacje są już wstępnie wypełnione w zeznaniu podatkowym. Jeśli jednak posiadasz pożyczki za granicą lub pożyczki prywatne, musisz je samodzielnie dodać do swojego zeznania podatkowego.
 6. ODRĘBNE ODLICZENIE DLA RYBAKÓW
  Osobom, które uczestniczyły w połowach ryb lub połowach na morzu przez co najmniej 130 dni w roku dochodowym, przysługuje odliczenie w wysokości 30% dochodu. Jest jednak górna granica tego odliczenia.
 7. ODRĘBNE ODLICZENIE DLA MARYNARZY
  Marynarzom spędzającym co najmniej 130 dni na morzu na statkach w roku dochodowym przysługuje odrębne odliczenie w wysokości 30% dochodu. Także tutaj obowiązuje górna granica odliczenia.
  a) Zagraniczni Marynarze pracujący w Norwegii mogą ubiegać się o standardowe odliczenia, które wynoszą 10% dochodu brutto, z górną granicą do 40 000 NOK. Należy jednak pamiętać, że wybierając to odliczenie, nie uwzględnia się wielu innych odliczeń. Rozszerzone prawo do odliczenia dla osób z UE/EOG z ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Rezydenci innych krajów UE/EOG, którzy mają ograniczony obowiązek
  podatkowy w Norwegii, mogą ubiegać się o opodatkowanie, jakby byli rezydentami. Warunkiem jest opodatkowanie co najmniej 90% dochodów w Norwegii.
 8. PODATEK OD WYNAJMU MIESZKANIA
  Jeśli wynajmujesz część swojego domu i sam korzystasz z co najmniej połowy przestrzeni domowej, dochody z tego wynajmu długoterminowego nie podlegają opodatkowaniu. To zasada obowiązująca bez względu na to, jak duże masz zarobki z najmu. „Co najmniej połowa” ustalana jest na podstawie wartości czynszowej nieruchomości na wolnym rynku. Powierzchnia nie jest w tym kontekście decydująca, ale często powierzchnia i wartość czynszu są ze sobą powiązane.

  Jeśli chodzi o część domu, w której mieszkasz, wartość najmu zostanie ustalona na podstawie hipotetycznego dochodu z wynajmu w przypadku długoterminowego najmu. Natomiast w przypadku powierzchni wynajmowanej, jako wartość czynszu przyjmuje się rzeczywisty dochód z najmu. Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, czy właściciel korzysta z wynajmowanej przestrzeni, nawet jeśli nie jest ona w danej chwili wynajęta. Opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody z najmu za cały rok kalendarzowy.

  Zazwyczaj zysk z wynajmu jest opodatkowany jako dochód kapitałowy podstawową stawką wynoszącą 22%. Zysk to dochód pomniejszony o koszty związane z przychodem z najmu. W przypadku jakichkolwiek zmian w Twojej sytuacji podatkowej, konieczne jest dokonanie nowej oceny podatkowej.
 9. DOCHÓD Z WYNAJMU A OPODATKOWANIE: CO WARTO
  WIEDZIEĆ


  W niektórych przypadkach dochód z wynajmu może być opodatkowany jako dochód z działalności gospodarczej, gdzie stawka podatku sięga nawet 50,6%. Typowo, uznaje się działalnością gospodarczą wynajem pięciu lub więcej lokali mieszkalnych lub użytkowych o łącznej powierzchni przekraczającej 500 metrów kwadratowych. Nawet wynajem na mniejszą skalę może zostać uznany za działalność komercyjną.

  Przykładem może być sytuacja, gdy Izba Skarbowa zakwalifikuje ciągły, krótkoterminowy najem dwóch mieszkań jako działalność gospodarczą. W przypadku wynajmu krótkoterminowego aktywność biznesowa może być znacząca, nawet przy wynajmie jednego lokalu mieszkalnego. Jeśli dochód z najmu podlega opodatkowaniu, można odliczyć straty, jeśli koszty przekraczają dochód. Należy jednak pamiętać, że nie można odliczyć kosztów związanych z krótkoterminowym wynajmem własnego domu i nieruchomości wypoczynkowych, które są przez ciebie użytkowane.
 10. ROZLICZENIA PODATKOWE W NORWEGII I NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

  a) Błędy związane z wysokością zaraportowanego dochodu lub kwotą potrąconej zaliczki na podatek. To obowiązek podatnika, aby sprawdzić wszystkie kwoty, aby unikną kary finansowej nałożonej przez urząd.
  b) Nieuwzględnienie przysługujących odpisów podatkowych. Często podatnicy pomijają przysługujące im odpisy, co prowadzi do niepotrzebnej lub wysokiej dopłaty podatku.
  c) Zignorowanie obowiązku złożenia PIT. Niektórzy Polacy twierdzą, że nie muszą składać PIT w Polsce, mimo że są rezydentami podatkowymi w Polsce z nieograniczonym
  obowiązkiem podatkowym.
  d) Błędy w zeznaniu podatkowym. Mogą wynikać z błędu urzędu, nieuwzględnieniem odliczeń, jakie należą się podatnikowi lub uwzględnieniem zbyt małej kwoty wolnej od podatku.

  Każdy podatnik ma obowiązek sprawdzić poprawność wszystkich informacji przed złożeniem zeznania podatkowego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, lub jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu swojego zeznania podatkowego skontaktuj się z doradcą podatkowym na stronie www.mastersolutions.no, który odpowie na Twoje pytania i pomoże w wypełnieniu zeznania podatkowego. Pomoc eksperta, który zidentyfikuje wszystkie dostępne ulgi i odliczenia, może znacząco zwiększyć Twój zwrot podatkowy oraz uchronić Cię przed błędami w zeznaniu podatkowym.
Poprzedni artykułFerie zimowe w Norwegii
- Polecamy -