test
11.4 C
Oslo
poniedziałek, 17 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Bogaci żyją w Norwegii dłużej niż osoby biedne

Analizując dane FHI z 2019 roku, zaobserwować można znaczną różnicę w długości życia Norwegów, która uzależniona jest w dużej mierze od poziomu dochodów osób badanych. Od 2005 do 2015 roku podział ten stał się jeszcze bardziej widoczny.

Zaskakujące wyniki

Według statystyk różnica w przewidywanej długości życia pomiędzy 1% najbogatszych i 1% najbiedniejszych w Norwegii wyniosła 14 lat, jeżeli chodzi o mężczyzn i 8 lat w przypadku kobiet.

Jak twierdzi dr Jonas Minet Kinge, który jest starszym badaczem z FHI – „Zaskoczyło naukowców i decydentów, że nawet przy systemie publicznej opieki zdrowotnej finansowanym w dużej mierze z podatków i stosunkowo równomiernie rozłożonym dochodzie, istnieją znaczne różnice w oczekiwanej długości życia według dochodów w Norwegii”.

W Norwegii średnia długość życia była bardzo wysoka wśród 1% najbogatszych kobiet, których średnia wieku wynosiła 86,4 lat. Najzamożniejsze kobiety żyły średnio o 8,4 roku dłużej niż 1% kobiet o najniższych dochodach.

Najmniejszą oczekiwaną długość życia miał 1% mężczyzn o najniższych dochodach. Średni wiek wynosił bowiem w tej grupie jedynie 70,6 lat i był aż o 13,8 lat niższy tego, który odnotowano u 1% procenta najzamożniejszych mężczyzn.

Serce, rak, papierosy

Ilość zgonów w wyniku chorób kardiologicznych uległa zmniejszeniu we wszystkich analizowanych grupach, jednak nadal pozostaje ogromna różnica w śmiertelności pomiędzy grupą o niskich dochodach i grupą zamożnych.

Spadek zgonów z powodu raka odnotowany został wśród grupy zamożnych badanych, lecz nie zmniejszył się obrębie grupy ludzi o mniejszych dochodach.

Okazuje się także, że w grupie mniej zamożnych kobiet śmiertelność wzrastała w wyniku nałogu nikotynowego. Według statystyk około 20% różnic, jeżeli chodzi o oczekiwaną długość życia, można wyjaśnić paleniem i jego konsekwencjami dla zdrowia.

- Polecamy -