test
11.4 C
Oslo
niedziela, 16 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Permittering w Norwegii — co zrobić, gdy pracodawca wysyła nas na postojowe?

Pracujesz w Norwegii i otrzymałeś lub otrzymałaś informacje o tym, że Twój pracodawca nie ma aktualnie dla Ciebie żadnych zleceń. W takim przypadku możesz zostać wysłanym na postojowe, czyli permittering. Sprawdź, już teraz co to jest permittering oraz kto i na jak długi czas może skorzystać z zasiłku na czas postoju.

Ile wynosi zasiłek postojowy w Norwegii?

Permittering to inaczej tymczasowe połowiczne lub całościowe zwolnienie z obowiązku pracy. Na tzw. postojowe może wysłać pracownika jedynie pracodawca. Dzieje się tak często ze względu na brak zleceń czy też przez przestoje w branży. Przez pierwsze 15 dni obowiązuje tzw. okres pracodawcy, podczas którego jest on zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia. Dopiero po upłynięciu tego okresu należy zarejestrować się do NAV.

Pracownik, który przebywa na permittering otrzymuje zasiłek od norweskiego NAV (Urząd Pracy i Polityki Socjalnej), którego wysokość to 62,4% wcześniej uzyskanego dochodu.

Permittering w Norwegii – kto ma prawo do zasiłku?

Aby móc otrzymywać zasiłek należy spełnić pewne konkretne kryteria, oto one:

  • konieczne jest zatrudnienie w Norwegii na podstawie umowy o pracę;
  • musisz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w systemie nav.no;
  • niezbędne jest też spełnienie wymagań dochodowych, czyli osiąganie dochodu w wysokości co najmniej 167 216 NOK brutto w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub też przynajmniej 334 431 NOK w ciągu ostatnich 36 miesiącach.

Aby ubiegać się o zasiłek, musisz złożyć do NAV dedykowany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją oraz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Nie zapominaj także o regularnych wysyłaniu kart meldunkowych do NAV (co 2 tygodnie).

Jakich dokumentów potrzebujesz do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii?

Jeśli chcesz starać się w NAV o zasiłek dla bezrobotnych musisz przedstawić lub posiadać następujące dokumenty:

  • Skierowanie na permittering (norw. varsel om permittering) z podanym powodem skierowania na postojowe oraz datą jego rozpoczęcia
  • Zaświadczenie o pracy rotacyjnej (jeśli chcesz pobierać zasiłek przebywając w Polsce)
  • Umowę o pracę
  • Aktualne CV
  • Druk PD U1 / SED U0002 – tylko, jeśli masz dochód również z innego kraju poza Norwegią
  • BankID (niezbędny do rejestracji w systemie NAV)

Czy w trakcie Permittering można podjąć inną pracę?

W trakcie trwania postojowego pracownik jest zarejestrowany w NAV i ma ważną umowę o pracę. Permittering nie oznacza zwolnienia czy urlopu. Umowa o pracę zawarta z pracodawcą nadal ma moc prawną. Chwilowo zawieszono jedynie obowiązek wykonywania zadań zawodowych przez pracownika i obowiązek wypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę.

Pracownik pozostaje ubezpieczony, a okres przestoju wlicza się do okresu zatrudnienia.

W trakcie trwania Permittering może dojść też do rozwiązania umowy przez każdą ze stron. Jeśli zdecyduje o tym pracodawca, jest zobowiązany do wypłacenia wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Natomiast, gdy pracownik zdecyduje się rozwiązać umowę, powinien wrócić do pracy na okres wypowiedzenia zawarty w umowie. Pracodawca jest zobowiązany zapłacić mu wynagrodzenie za ten okres.

Czas trwania postojowego

Zasiłek z NAV możesz pobierać przez maksymalnie 26 tygodni w czasie 18 miesięcy, gdy jesteś zatrudniony u jednego pracodawcy.

Pracownik powinien zostać poinformowany 14 dni wcześniej o tym, że zostanie wysłany na postojowe. Na piśmie od pracodawcy wpisana zostaje też data, do kiedy ma potrwać Permittering. Gdy upłynie ten termin, pracodawca może ponownie zdecydować o tym, czy sytuacja w przedsiębiorstwie się zmieniła. Jeśli tak, pracownik wraca do wykonywania swoich obowiązków zawodowych, a pracodawca do wypłacania mu wynagrodzenia. Jeśli nie, w takim razie postojowe może zostać przedłużone.

- Polecamy -