-9.8 C
Oslo
środa, 15 maja, 2024
motty_kredyty norweskie

Permittering W Norwegii: Przewodnik Dla Pracowników i Pracodawców

Pracodawca wysłał Cię na permittering? A może jesteś pracodawcą, który aktualnie zmaga się z brakiem zleceń i rozważa skorzystanie z tej opcji? W tym artykule omówimy kluczowe kwestie związane z zasadami wysyłania pracowników na permittering w Norwegii oraz jakie obowiązki wynikają z tego rozwiązania, zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

PERMITTERING W NORWEGII: TYMCZASOWE ZWOLNIENIE Z PRACY W NORWEGII

Permittering to czasowe zwolnienie pracowników bez zakończenia stosunku pracy. Wynika z sytuacji, w której pracodawca nie może zapewnić pracy z powodu czynników niezależnych od pracownika, takich jak brak zleceń czy trudności finansowe. Pomimo tymczasowego zwolnienia, pracownik pozostaje nadal zatrudniony u tego samego pracodawcy.

DAGPENGER: NORWESKI ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Gdy pracownik zostanie wysłany na permittering w Norwegii, może ubiegać się o dagpenger, zasiłek dla bezrobotnych. Wysokość dagpenger wynosi 62,4% dochodu z ostatnich 12 miesięcy lub 62,4% średniego dochodu z ostatnich 3 lat, z maksymalną kwotą wynoszącą 6G. Aby móc ubiegać się o dagpenger, muszą być spełnione pewne warunki, o czym napisaliśmy w dalszej części artykułu.

Możesz złożyć wniosek o dagpenger elektronicznie, logując się na stronie NAV, lub wypełnić wniosek i wysłać go pocztą. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek o dagpenger będzie złożony poprawnie i aby proces wypłaty środków nie trwał zbyt długo, warto skorzystać z pomocy firmy Master Solutions przy składaniu wniosku do NAV. Możesz zamówić usługę złożenia wniosku o dagpenger lub skorzystać z bezpłatnej konsultacji przed zakupem usługi, wypełniając formularz dostępny na stronie.

WARUNKI DO UBIEGANIA SIĘ O DAGPENGER

Aby starać się o dagpenger podczas permitteringu, pracownik musi spełnić warunki, takie jak:

•      utracić co najmniej 50% przychodów,

•      osiągnąć określony poziom przychodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w wysokości min. 177 930 kr (stan na listopad 2023) lub minimum 355 860 kr w ciągu ostatnich 3 lat,

•      Mieć mniej niż 67 lat.

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z DAGPENGER

Pobierając dagpenger, pracownik musi regularnie informować urząd o swojej sytuacji zawodowej, wypełniając meldekort co dwa tygodnie. Ponadto, należy przebywać na terenie Norwegii podczas pobierania zasiłku, a każdy wyjazd poza Norwegię odznaczyć w meldekort i za ten okres pracownik nie otrzyma świadczenia.

Pamiętaj, że będąc na permitteringu NAV może wymagać, abyś aktywnie poszukiwał innej pracy, co może być związane z aktywnym prowadzeniem aktivitetsplan na twojej stronie NAV. Możesz również otrzymać propozycję innego zatrudnienia od NAV, zarówno tymczasowego, jak i stałego. Jeśli będziesz chciał odmówić przyjęcia proponowanej pracy, będziesz musiał uzasadnić swoją odmowę.

PERMITTERING I DAGPENGER W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy pracodawca może Cię permiterować, gdy jesteś na zwolnieniu chorobowym? Tak, wtedy w pierwszej kolejności nadal podlegasz rozliczeniom z tytułu chorobowego, następnie, gdy już wyzdrowiejesz, podlegasz rozliczeniom z tytułu dagpenger. Pamiętaj jednak, aby złożyć wniosek o dagpenger po otrzymaniu permitteringsvarsel.

Posiadając permitteringsvarsel i umowę o pracę, masz prawo zgłosić się do NAV i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Możesz wnioskować o dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych. Aby otrzymywać dagpenger musisz spełnić pewne warunki, opisane we wcześniejszym akapicie.

Jakie mam obowiązki podczas pobierania dagpenger?

Aby utrzymać status osoby uprawnionej do dagpenger, musisz spełniać obowiązki takie jak:

  • Być zarejestrowanym jako osoba poszukująca pracy w NAV i aktywnie poszukiwać zatrudnienia.
  • Być gotowym do podjęcia pracy lub uczestnictwa w działaniach mających na celu zwiększenie szans na zatrudnienie.
  • Przebywać w Norwegii i być członkiem folketrygden.
  • Wysyłać karty meldunkowe co 14 dni.

Jeśli nie spełnisz tych obowiązków, NAV może żądać zwrotu dagpenger. Dlatego ważne jest, abyś zawsze informował NAV o wszelkich zmianach w twojej sytuacji, które mogą wpłynąć na twoje prawo do otrzymywania dagpenger.

Czy mogę pracować pobierając dagpenger?

W czasie pobierania dagpenger możesz pracować do 6 tygodni nieprzerwanie bez utraty zasiłku. Gdy będziesz pracować dłużej niż 6 tygodni, Twój zasiłek zostanie wstrzymany. Jeśli pracujesz w wymiarze mniejszym niż 50% permitteringu, możesz pracować przez cały okres trwania permitteringu.

Co się dzieje, gdy kończy się okres permitteringu?

Permittering w Norwegii może trwać maksymalnie 26 tygodni w przeciągu 18 miesięcy. Gdy kończy się okres permitteringu, pracownik ma zarówno prawo, jak i obowiązek ponownego podjęcia pracy. Wszelkie pozostałe zobowiązania wynikające z umowy o pracę pozostają jednak nadal w mocy. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie zapewnić pracy po zakończeniu okresu permitteringu, ma prawo do zwolnienia pracownika. W takim przypadku pracownik może mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełnia odpowiednie warunki.

Jak długo mogę pobierać dagpenger?

Czas, przez który można pobierać dagpenger w Norwegii, zależy od wysokości uzyskanych wcześniej zarobków. Jeżeli zarobki wynoszą co najmniej dwukrotność kwoty bazowej wymiaru świadczeń społecznych (więcej niż 187 268 koron), to zasiłek można pobierać przez 104 tygodnie. Jeżeli zarobki wynoszą mniej, ale są wyższe niż 93 634 NOK, to zasiłek można pobierać przez 52 tygodnie. W przypadku permitteringu, zasiłek można pobierać przez 26 tygodni w ciągu 18 miesięcy.

PERMITTERING – OBOWIĄZKI DLA PRACODAWCY

Aby wysłać swoich pracowników na permittering, firma musi mieć uzasadnione podstawy. Najczęstszym powodem jest brak zleceń dla firmy w jakimś okresie czasu. Pracownicy powinni zostać poinformowani o planowanym permitteringu na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, nagłych, okres ten może zostać skrócony do 2 dni.

Na permittering w pierwszej kolejności zazwyczaj zostają wysłani pracownicy z najkrótszym stażem pracy, chyba że istnieją uzasadnione powody, aby ta zasada nie obowiązywała. Permittering może trwać maksymalnie 26 tygodni w przeciągu 18 miesięcy.

Pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za pierwsze 15 dni roboczych permitteringu, następnie NAV przejmuje wypłacanie wynagrodzenia pracownikowi, jeśli pracownik ma prawo do dagpenger.

Co powinno zawierać powiadomienie o permitteringu, tzw. permitteringsvarsel?

  • powód, dla którego pracownik zostaje wysłany na permittering,
  • data powiadomienia o permitteringu,
  • data rozpoczęcia permitteringu i czas jego trwania,
  • imię i nazwisko pracownika,
  • czy pracownik zostaje wysłany na permittering w wymiarze całego etatu, czy tylko w jakimś procencie,
  • podpis pracodawcy.

Po otrzymaniu powiadomienia o permitteringu i posiadając umowę o pracę, pracownik może zarejestrować się w NAV jako osoba bezrobotna. Po rejestracji ma również możliwość składania wniosków o dagpenger, czyli zasiłek dla bezrobotnych.

Pamiętaj, że każdy przypadek jest indywidualny, dlatego zawsze warto skonsultować się ze specjalistami, którzy oferują pomoc w procesie składania wniosku o dagpenger, czy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji przy wysyłaniu pracowników na permittering w Norwegii. Zajrzyj na stronę https://www.mastersolutions.no po więcej informacji.

- Polecamy -