Free Porn
xbporn
28.5 C
Oslo
wtorek, 16 lipca, 2024

Pomoc z kommuny — jaką pomoc zapewnia gmina w Norwegii?

W Norwegii gmina, czyli kommune odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia swoim mieszkańcom.  Pomoc, jaką możesz otrzymać, jest naprawdę szeroka, bo nie ogranicza się jedynie do wsparcia finansowego, ale również do opieki zdrowotnej czy zapewnienia przedszkoli dla dzieci. Sprawdź, na jaką pomoc z kommuny możesz liczyć, gdy mieszkasz i pracujesz w Norwegii.

Jaką pomoc z kommuny uzyskasz w Norwegii?

Przedstawiamy kilka najważniejszych sfer życia, w których możesz liczyć na pomoc od norweskich gmin.

Opieka zdrowotna

Kommune zajmuje się m.in. opieką zdrowotną. Ich działania polegają przede wszystkim na organizacji i dostarczaniu niezbędnej pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz tym, którzy potrzebują długotrwałej opieki. Norweskie gminy pomagają także rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Na czym polega pomoc z kommuny? Zazwyczaj zależy to od potrzeb beneficjenta, ale może to być usługa opieki domowej, codzienne dostarczanie posiłków oraz organizacja rehabilitacji.

Prawa obowiązujące w Norwegii wskazuje także na to, że gminy są zobowiązane do zapewnienia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, z której mogą skorzystać:

  • mieszkańcy,
  • imigranci,
  • uchodźcy,
  • azylanci.

Edukacja dzieci i dorosłych

Gminy są odpowiedzialne także za system edukacyjny w Norwegii. Pełnią pieczę nad przedszkolami, szkołami podstawowymi i średnimi, a także finansują i organizują różnego rodzaju programy edukacyjne. Mieszkańcy mają dostęp do wysokiej jakości edukacji bez względu na wiek i poziom nauczania.

Oprócz tego norweskie gminy dbają o infrastrukturę placówek edukacyjnych oraz zapewniają zatrudnienie dla nauczycieli i pracowników edukacyjnych.

Warto zaznaczyć, że kommuny mają obowiązek zapisania Twojego dziecka do szkoły maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu, gdy razem z rodziną przeprowadzisz się do kraju fiordów.

Wszystkie gminy w Norwegii oferują świetlicę szkolną dla uczniów klas 1-4, których rodzice pracują. Ceny oraz godziny otwarcia świetlicy są indywidualnie ustalane przez każdą gminę.

Zatrudnienie i integracja społeczna

Gminy oferują również wsparcie osobom poszukującym pracy poprzez organizowanie kursów szkoleniowych, pomagając w pisaniu CV i udzielając poradnictwa zawodowego. Działają również na rzecz integracji społecznej, organizując programy aktywizujące dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Mieszkania

W czym jeszcze pomagają kommuny? Bardzo ważnym zadaniem jest angażowanie się w zapewnianie odpowiednich warunków mieszkaniowych mieszkańcom tego regionu. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej, w tym bezdomni, mogą liczyć na pomoc gminy w znalezieniu schronienia i dostępie do mieszkań socjalnych.

Tak naprawdę mieszkaniowa pomoc z kommuny obejmuje jeszcze szerszy zakres. Do dyspozycji masz m.in. pożyczkę na zakup mieszkania lub domu (nor. Startlån). To wsparcie jest skierowane do kilku grup osób, które otrzymały odmowę w banku. Dotyczy to m.in.:

  • rodzin z dziećmi;
  • właścicieli mieszkań bądź domów, którzy mają problemy finansowe, utrudniające im spłatę kredytu;
  • osób otrzymujących świadczenie z NAV;
  • osób, które mają problemy zdrowotne;
  • osób, które z różnych przyczyn potrzebują zapewnienia stabilnej sytuacji mieszkaniowej w krótkim czasie.

W ramach Startlån gmina może przyznać kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego, który w Norwegii wynosi 15% wartości nieruchomości.

Norweskie gminy zapewniają również wsparcie w opłaceniu czynszu. W tym celu powstał zasiłek mieszkaniowy (nor. Bostøtte), który ma na celu pokrycie kosztów mieszkaniowych w Norwegii. Kwota takiej pomocy jest uzależniona od Twoich dochodów, a otrzymane środki możesz przeznaczyć na refinansowanie kredytu, kupno własnego mieszkania, a także remont lub renowację nieruchomości.

Finanse domowe

Bardzo ważnym zadaniem każdej norweskiej gminy jest też wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi. Jednym z najczęstszych sposobów na to jest zasiłek rodzinny, który ma pomóc w pokryciu kosztów utrzymania dzieci.

Oprócz tego pomoc z kommuny obejmuje także usługi opiekuńcze dla dzieci np. przedszkola, żłobki i opiekę pozalekcyjną. Każda gmina indywidualnie ustala wysokość minimalnych dochodów, które uprawniają do skorzystania z dofinansowania przedszkola. Kommuny decydują również o kwocie, jaka jest przeznaczana na ten cel.

Gminy mogą udzielać wsparcia finansowego dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej np. wynikającej z utraty pracy. W takim przypadku przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych.

Warto podkreślić, że pomoc socjalna w Norwegii jest przyznawana na indywidualnych warunkach. Mogą z niej skorzystać jedynie osoby, które legalnie przebywają w Norwegii. Ważne jest także to, czy osoba starająca się o zasiłek socjalny dzięki tym środkom może szybko stanąć na nogi. W takim przypadku gmina może przyznać niezbędne środki nawet w ciągu kilku dni. Dokładna wysokość zasiłku socjalnego jest ustalana indywidualnie, a wpływ na to ma m.in. liczba członków rodziny oraz koszty życia osoby, która stara się o przyznanie tej pomocy.

Sprawdź stronę internetową swojej gminy lub udaj się do urzędu, by otrzymać więcej szczegółowych informacji o tym, na jaką pomoc z kommuny możesz liczyć.

- Polecamy -