-9.8 C
Oslo
środa, 15 maja, 2024
motty_kredyty norweskie

PRAWO PRACY W NORWEGII DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W Norwegii rynek pracy jest wysoko rozwinięty, a ochrona pracowników i zapewnienie im dobrych warunków zatrudnienia jest priorytetem.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub planujesz rozpocząć własną działalność w Norwegii i będziesz zatrudniać pracowników, ważne jest, abyś już teraz poznał prawo pracy w Norwegii oraz zdobył wiedzę na temat przepisów, zatrudnienia oraz podatków. Świadomość tych kwestii od samego początku jest kluczowa, aby zapewnić właściwe warunki zatrudnienia i uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z ich naruszeniem.

W tym artykule omówimy najważniejsze aspekty dotyczące zatrudnienia i praw pracowniczych w Norwegii oraz udzielimy praktycznych wskazówek dla przedsiębiorców.

OCHRONA PRAW PRACOWNIKÓW W NORWEGII: PŁACA MINIMALNA, CZAS PRACY I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW

Płaca minimalna i wynagrodzenie pracowników: W Norwegii obowiązuje wysoka płaca minimalna, która ustalana jest w zależności od wykonywanej branży. Pracodawcy muszą również zapewnić pracownikom odpowiednie wynagrodzenie za nadgodziny, które wynosi przynajmniej 40% więcej niż stawka zwykłej godziny pracy. Na temat stawek godzinowych przeczytasz tutaj https://zyciewnorwegii.pl/minimalne-zarobki-pracownikow-w-norwegii-2023/

Czas pracy i urlopy: prawo pracy w Norwegii wyraźnie mówi, że ustawowo czas pracy w Norwegii wynosi tak jak w Polsce 40 godzin tygodniowo (w tym każdego dnia minimum 0,5 godz nieodpłatnej przerwy śniadaniowej). Pracownicy mają prawo do co najmniej 25 dni płatnego urlopu w ciągu roku.

W przypadku pracy w systemie zmianowym lub w weekendy, pracownik ma możliwość wyboru 36- lub 38-godzinnego tygodnia pracy. Istnieją również okoliczności szczególne, w których dopuszcza się pracę do 54 godzin tygodniowo, ale w takiej sytuacji przysługuje pracownikowi proporcjonalne skrócenie czasu pracy w kolejnych tygodniach.

Prawa pracowników i obowiązki pracodawców: W Norwegii istnieje rozbudowany system prawny, który ma na celu ochronę i zapewnienie praw pracownikom. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzegania przepisów dotyczących równego traktowania, zapobiegania dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Pracownicy mają prawo do zdrowych i bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony przed wszelkimi formami wyzysku.

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom umowy o pracę, (link pod frazą umowy o pracę –https://www.mastersolutions.no/uslugi/cennik-dla-klientow-biznesowych/uslugi-dla-firm/napisanie-podstawowej-umowy-o-prace/) w której zawarte są warunki zatrudnienia, takie jak wynagrodzenie, czas pracy i urlopy oraz okres wypowiedzenia a także określone powinny być wszelkie dodatki do wynagrodzenia. Pracownikom przysługuje również prawo do związków zawodowych i negocjacji zbiorowych w celu ochrony swoich interesów.

Ponadto, norweski system prawa pracy gwarantuje pracownikom prawo do odpowiedniego odpracowania nadgodzin, płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, oraz świadczeń emerytalnych i rentowych.

W przypadku naruszenia praw pracowniczych pracownik może zgłosić skargę do Norweskiej Inspekcji Pracy. Organizacje związkowe również odgrywają ważną rolę w monitorowaniu przestrzegania praw pracowniczych i podejmowaniu działań w przypadku ich naruszenia.

PROCES ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH W NORWEGII

Zatrudnianie pracowników spoza Norwegii wymaga spełnienia określonych wymogów i procedur. Przedsiębiorcy planujący zatrudnić pracowników zagranicznych powinni pamiętać o następujących kwestiach:

 1. Rejestracja firmy: Przedsiębiorcy muszą najpierw zarejestrować swoją firmę w norweskim systemie podatkowym. Procedura ta obejmuje składanie odpowiednich dokumentów, takich jak wniosek rejestracyjny, informacje o firmie i jej strukturze, a także potwierdzenie adresu lokalnego w Norwegii. Ważne jest również zarejestrowanie się w norweskim systemie ubezpieczeń społecznych, co jest niezbędne do prawidłowego opodatkowania i ubezpieczenia pracowników.
 2. Zasady podatkowe: Pracodawcy muszą opodatkować zarobki pracowników na podstawie obowiązujących stawek podatkowych i odprowadzić odpowiednie składki na ubezpieczenia społeczne. Istnieją również specjalne zasady dotyczące opodatkowania pracowników zagranicznych, które mogą wymagać dodatkowych procedur i dokumentów.
 3. Wymogi imigracyjne: Jeśli przedsiębiorca planuje zatrudnić pracowników spoza Obszaru Gospodarczego Europejskiego (EOG), może być konieczne uzyskanie specjalnego zezwolenia na pracę. Wymogi imigracyjne mogą się różnić w zależności od kraju pochodzenia pracownika i rodzaju pracy. Przedsiębiorcy powinni skonsultować się z norweskimi służbami imigracyjnymi, aby uzyskać informacje na temat konkretnych wymagań i procedur.
 4. Warunki zatrudnienia: Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zagranicznych muszą zapewnić im godziwe warunki zatrudnienia zgodnie z norweskimi przepisami dotyczącymi prawa pracy. Obejmuje to płacę minimalną, limit czasu pracy, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracowników. Zapoznaj się z tymi przepisami i upewnij się, że ich przestrzegasz.
 5. Wsparcie i informacje: Norwegia oferuje różne programy i wsparcie dla przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Istnieją instytucje i organizacje, które udzielają informacji i pomocy w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Niektóre z tych instytucji to:
 6. Norweskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (Norwegian Confederation of Enterprise – NHO)- https://www.nho.no/en/ – Jest to największa organizacja przedsiębiorców w Norwegii, która reprezentuje interesy firm i branż. NHO zapewnia informacje, doradztwo i szkolenia dla przedsiębiorców, a także angażuje się w dialog z rządem w sprawach dotyczących polityki gospodarczej i praw pracowniczych.
 7. Norweska Izba Handlowa (Chamber of Commerce) – https://npcc.no/ : Norweska Izba Handlowa to organizacja skupiająca przedsiębiorstwa działające w Norwegii. Oferuje szeroki zakres usług, takich jak szkolenia, doradztwo, nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz reprezentowanie interesów firm. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z sieci kontaktów i zasobów oferowanych przez Izbę Handlową, aby zwiększyć swoje szanse na sukces na norweskim rynku.
 8. Norweska Rada ds. Handlu Zagranicznego (Norwegian Trade Council): Ta organizacja promuje handel zagraniczny i inwestycje w Norwegii. Przedsiębiorcy zagraniczni mogą skorzystać z usług Rady ds. Handlu Zagranicznego, takich jak doradztwo w zakresie eksportu, informacje o rynku norweskim, identyfikowanie partnerów handlowych i organizowanie spotkań biznesowych.
 9. Norweska Agencja ds. Pracy (Norwegian Labour and Welfare Administration – NAV): NAV zapewnia informacje i usługi dotyczące rynku pracy w Norwegii, w tym dotyczące zatrudniania pracowników zagranicznych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ich usług, aby uzyskać informacje o przepisach prawnych dotyczących zatrudniania, warunkach pracy i zabezpieczeniach socjalnych.
 1. Rekrutacja pracowników zagranicznych: Przedsiębiorcy mogą szukać pracowników zagranicznych poprzez różne kanały, takie jak agencje rekrutacyjne, strony internetowe z ofertami pracy, ogłoszenia lub sieci społecznościowe. Warto również rozważyć współpracę z lokalnymi partnerami, którzy mają doświadczenie w rekrutacji pracowników spoza Norwegii.
 2. Tłumaczenie dokumentów: W przypadku zatrudnienia pracowników spoza Norwegii , mogą być wymagane tłumaczenia niektórych dokumentów, takich jak CV, list motywacyjny, dyplomy, świadectwa pracy itp. Przedsiębiorcy powinni upewnić się, że wszystkie dokumenty są przetłumaczone na język norweski lub angielski i zgodne z wymaganiami norweskiego systemu prawnego.
 3. Weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia: Przed zatrudnieniem pracowników zagranicznych, ważne jest zweryfikowanie ich kwalifikacji i doświadczenia. Można to zrobić poprzez sprawdzenie referencji, kontaktowanie się z poprzednimi pracodawcami lub korzystanie z usług firm specjalizujących się w weryfikacji kwalifikacji zawodowych.
 4. Integracja i wsparcie pracowników zagranicznych: Pracownicy zagraniczni mogą potrzebować wsparcia i pomocy przy adaptacji w nowym kraju. Przedsiębiorcy powinni zapewnić im informacje o norweskim systemie społecznym, kulturze pracy, prawach i obowiązkach. Często pracodawcy pomagają pracownikom w znalezieniu odpowiedniego zakwaterowania.
 5. Monitorowanie i aktualizacja: Prawo pracy w Norwegii, a co za tym idzie przepisy często podlegają zmianom, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco i monitorować najnowsze informacje. Na przedsiębiorcy spoczywa również obowiązek regularnego aktualizowania dokumentacji i rejestrowania istotnych zmian, takich jak modyfikacje stanowiska pracy, podwyżki płac, rozwiązanie umowy i wiele innych.

Jeśli planujesz zatrudniać pracowników zagranicznych w Norwegii, dokładnie zapoznaj się z przepisami prawnymi i pamiętaj, że w razie pytań, możesz skonsultować się z  odpowiednimi instytucjami. Bez względu na to, czy dotyczy to warunków zatrudnienia, umów czy innych aspektów, konieczne jest dostosowanie się w pełni do przepisów. Pewność, że spełniasz wszystkie wymagania prawne pozwoli Ci ze spokojem prowadzić Twój biznes w Norwegii.

PRAWO PRACY W NORWEGII – POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W NORWEGII

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie prowadzenia działalności, zatrudniania pracowników, tworzenia umów i dokumentacji, tłumaczenia dokumentów oraz innych usług związanych z zatrudnianiem pracowników i prowadzeniem działalności, skontaktuj się z polskim biurem konsultingowym – Master Solutions. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.mastersolutions.no/

- Polecamy -