11.4 C
Oslo
czwartek, 13 czerwca, 2024
motty_kredyty norweskie

Kursy BHP w Norwegii

Bezpieczeństwo w pracy jest ważne bez względu na to, w jakim kraju przebywasz. Jednak może to wpływać na zasady BHP, jakie obowiązują w danym miejscu. Jak to wygląda w Norwegii? Przepisy dotyczące BHP w Norwegii są regulowane przez tamtejszy Kodeks Pracy. Sprawdź, czym wyróżniają się zasady BHP w kraju fiordów i dowiedz się, czy każdy musi wziąć udział w takim kursie.

Czy kursy BHP w Norwegii są obowiązkowe?

W porównaniu do Polski nie każda osoba pracująca w Norwegii musi legitymować się ukończonym kursem z zakresu BHP. Obowiązek ten dotyczy tylko niektórych grup, czyli:

 • właścicieli firmy zatrudniającej jednego lub więcej pracowników,
 • właścicieli firmy zlecającej zadania podwykonawcom,
 • kierowników zarządzających, którzy są odpowiedzialni za nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.

Dlaczego warto wziąć udział w kursie BHP w Norwegii?

Warto zaznaczyć, że kursy BHP (HMS) w Norwegii mogą odbywać się stacjonarnie lub online. Jeśli spełniasz wymogi obowiązkowego BHP, to podczas kontroli Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet), musisz okazać dokument, który potwierdzi ukończenie norweskiego kursu HMS. Oprócz tego niezbędna jest też znajomość prawa pracy. Dzięki temu, że weźmiesz udział w kursie, to nie musisz obawiać się naprawdę wysokich kar finansowych, a przede wszystkim nie złamiesz prawa obowiązującego w Norwegii.

Jakie umiejętności dostarcza kurs BHP?

 • Umiejętność zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy – oczywiście to najważniejszy powód, dla którego musisz przejść kurs BHP. Podczas zajęć zapoznasz się z wymaganiami prawnymi regulowanymi przez Arbeidsmiljøloven. Znajdziesz tam m.in. informacje na temat przechowywania materiałów biologicznych i chemikaliów.
 • Analiza ryzyka – umiejętność oceny ryzyka zawodowego jest istotnym punktem szkolenia BHP w Norwegii. Dlatego nauczysz się kalkulować i ograniczać ryzyko. Pomoże Ci w tym dogłębna znajomość obowiązujących norm oraz wiedza na temat szacowania ryzyka w Twoim przedsiębiorstwie.
 • Określenie skutków ryzyka – dotyczy to stopnia szkodliwości ryzyka, jakie wiąże się z wykonywaną pracą. Dowiesz się, jak określić, kogo dotyczy zagrożenie i jaki jest stopień szkodliwości – mały, pośredni, duży bądź katastrofalny.
 • Przeprowadzenie pomiarów rezultatów – pozwala to na zwiększenie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a także na ustalenie, czy dotychczasowe działania zapewniają pozytywne rezultaty.
 • Znajomość norweskiego prawa pracy – każda osoba, która jest zobowiązana do ukończenia kursu HMS, musi też być zaznajomiona z prawem pracy. Dzięki temu dowiesz się m.in. jak i kiedy mogą być przeprowadzone kontrole środków ochrony pracownika.

Jakie są najważniejsze obowiązki z zakresu BHP?

Kurs z zakresu BHP ma sprawić, że będziesz w stanie stworzyć pracownikom bezpieczne warunki pracy, zadbasz o równość zespołu i będziesz w stanie wdrożyć system zarządzania BHP. W trakcie tego szkolenia wymienione są również obowiązki pracodawcy i pracowników, które są zgodne z ustawą Arbeidsmiljøloven. Poznaj najważniejsze obowiązki spoczywające na pracownikach oraz pracodawcy!

Obowiązki pracodawcy wymienione w Arbeidsmiljøloven

 • Odbycie szkolenia BHP;
 • Postępowanie w przedsiębiorstwie zgodnie z przepisami, które są zawarte w ustawie Arbeidsmiljøloven;
 • Dbanie o bezpieczne środowisko pracy;
 • Ocena ryzyka, która może spowodować powstanie szkód, uszczerbku na zdrowiu i wypadków;
 • Rejestrowanie, a także wykrywanie zagrożeń, jakie istnieją w środowisku pracy;
 • Likwidowanie ewentualnych błędów i niedociągnięć, co ma skutecznie zmniejszyć ryzyko związane z zagrożeniem dla zdrowia pracowników;
 • Dopilnowanie, by wszyscy pracownicy zapoznali się z ryzykiem i zagrożeniem zdrowotnym, jakie wiąże się z wykonywanymi przez nich zadaniami;
 • Jeśli jest to konieczne, to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracowników środków ochrony indywidualnej;
 • Jeśli w miejscu pracy istnieje zwiększone ryzyko, to niezbędna jest stała współpraca z ośrodkami, które świadczą usługi zdrowotne;
 • Przeznaczanie niezbędnych środków na zapobieganie oraz ograniczenia ryzyka;
 • Zapewnienie pracownikom na stanowiskach kierowniczych niezbędnej wiedzy związanej z obowiązującymi zasadami BHP w Norwegii;
 • W ustawie Arbeidsmiljøloven mogą też być wymienione dodatkowe obowiązki pracodawcy, które bezpośrednio wynikają z charakteru przedsiębiorstwa oraz konieczności zastosowania specjalnych środków ostrożności.

Obowiązki pracownika uwzględnione w Arbeidsmiljøloven

 • Natychmiastowe zawiadomienie przełożonych o niebezpieczeństwie bądź uchybieniach, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia szkody;
 • Stosowanie się do zaleceń, jakie wydaje Inspekcja Pracy;
 • Korzystanie z niezbędnych środków ochrony indywidualnej;
 • Przerwanie pracy, jeśli pracownik uzna, że jej kontynuowanie jest niebezpieczne;
 • Informowanie pracodawcy o ewentualnych kontuzjach bądź chorobach, do których doszło w trakcie pracy;
 • Branie czynnego udziału we wdrażaniu systemu BHP, a także zaangażowanie w dialog z pracodawcą;
 • Informowanie pracodawcy o zwolnieniach lekarskich;
 • Zgłaszanie przełożonym przejawów dyskryminacji, mobbingu i molestowania.
- Polecamy -